Provozní řád školní jídelny

Vyplývá z vyhlášky Ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhlášek Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu dětí a mladistvých a vyhlášky Ministerstva financí č. 84/2005 Sb.,, o závodním stravování , ve znění pozdějších předpisů.

Organizace provozu stravování
Děti se stravují vždy v době jejich pobytu v mateřské škole. Ke stravováni jsou přihlášeny na základě vyplněné "Přihlášky ke stravování" při nástupu do zařízení.

a) výdej pokrmů
· Dopolední svačina se vydává v době od 9.00 - 9.30 hod.. Při pozdějším příchodu dítěte do zařízení nelze svačinu uchovávat.
· Oběd je vydáván od 12.00 hod.
· Odpolední svačina se vydává od 14.30 - 14.45 hod.

b) odhlašování obědů
· Obědy mohou rodiče odhlásit osobně den před absencí nebo telefonicky v den nepřítomnosti dítěte do 8.00.
· Odnášení obědů v době nepřítomnosti dítěte mateřská škola neumožňuje.
· Neodhlášený oběd v době nepřítomnosti dítěte je započítáván do platby

c) stravování
· Jídelníček je vyvěšen vždy v pondělí ráno na informativní nástěnce pro rodiče. Za správnost jídelního lístku zodpovídá vedoucí šk. jídelny pí. G. Pacáková
· Stravování dětí se řídí výživovými normami. Jídlo uvařené v MŠ je pro všechny děti bez výjimky jednotné.
· Do MŠ si děti nedonášejí žádné jídlo. Výjimku mohou tvořit oslavy narozenin a svátků.
Jídlo nepodléhající zkáze formou balíčku mohou děti z MŠ odnést, (př. mikulášský balíček,aj )
· Pitný režim pro děti zajišťuje během celého dne kuchyň.

d) servírování, stolování
· Děti si samostatně připravují prostírání na svačiny, servírování pokrmů obstarávají starší děti samy, děti se vedou k samostatnosti v rámci bezpečnosti, mladší děti za pomoci učitelky
· Prostírání na oběd připravují kuchařky, starší děti si servírují oběd samy, mladším dětem oběd nosí uklízečka

e) úklid nádobí
· Použité nádobí děti odkládají na pojízdný vozík
· Úklid po svačinách a obědě zajišťují společně kuchařky s uklízečkami.
· Náhodně rozlité jídlo uklízí uklízečka
· Běžný úklid nádobí provádí kuchařky

f) způsob placení
· Úplatu za školní stravování jsou rodiče povinni uhradit vždy ve stanoveném termínu a to nejpozději do 5. dne v měsíci.
· Informace o platbě za předchozí měsíc jsou vyvěšeny první týden v měsíci na www školy.
· Podle § 35 školského zákona může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu.