Provoz a organizace dne

 

ORIENTAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ DNE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE
6:30 - 7:30
děti se scházejí ve třídě Koťátek v I.patře a hrají si
7:30 - 10:00
děti přícházející později se scházejí již ve svých třídách,
hrají si dle svého zájmu, paní učitelky se dětem individuálně věnují, probíhají didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i individuálné, děti si upevňují hygienické návyky, cvičí, svačí
10:00 - 11:45
pobyt venku - tématické vycházky do blízkého okolí školy,hry na školní zahradě
11:45 - 13:00
děti provádějí hygienu, obědvají,chystají se na odpolední odpočinek, poslouchají pohádky a četbu na pokračování
13:00 - 14:30
děti odpočívají
14:15 - 14:45
děti provádějí hygienu a svačí
14:45 – 17:00
probíhají odpolední zájmové činnosti dětí, spontánní hry dětí, paní učitelky se dětem individuálně věnují, za příznivého počasí hry na školní zahradě
V zimních měsících a za nepříznivého počasí se budou děti od 16,00 rozcházet ze třídy „štěňátek“ v přízemí.